גריסת עצים וגזם

ברשות החברה מגרסה יחידה מסוגה בארץ. מדובר במכונת זחל המסוגלת לעבוד בכל תנאי השטח האפשריים, בעלת הספק 640 כ”ס. המגרסה גורסת את כל סוגי הגזם והעצים לשבבי נסורת, ובעלת יכולת גריסה של 60 דונם ליום, בהתאם לתנאי השטח.

בנוסף, המגרסה מאושרת לטיפול בגזם וכריתת מטעים על ידי משרד החקלאות ומאפשרת קבלת מענק ותמיכה ממשרד החקלאות.